Regulamin porządkowy

Dotyczący bezpieczeństwa przebywania w Hotelu w okresie epidemii koronawirusa

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Hotelu „Automobil”***

dotyczący bezpieczeństwa przebywania w Hotelu w okresie epidemii koronawirusa

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości Hotelu „Automobil” w Krakowie, a także jego personelu, w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 zostają wprowadzone następujące procedury bezpiecznego postępowania, stanowiące czasowy Załącznik do Regulaminu Hotelu:

 

§1

Na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie osoby meldujące się na pobyt w Hotelu lub zameldowane. W okresie epidemii goście hotelowi nie mogą przyjmować osób trzecich.

§2

Osoby przebywające na terenie Hotelu są zobowiązane przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad dystansowania społecznego, w tym co do zasady 2-metrowej odległości, a także reguł profilaktyki zdrowotnej, w tym obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscu publicznym. Goście Hotelu stosują się do wytycznych personelu hotelowego.

§3

W recepcji hotelowej obsługiwana jest maksymalnie 1 osoba. Obsługa dokonywana jest z zachowaniem dystansu określonego strefą bezpieczeństwa wyznaczoną w recepcji.

§4

Każdy Gość hotelowy może zostać poproszony o poddanie się pomiarowi temperatury. Niepokojąco wysoka temperatura lub odmowa poddania się pomiarowi może stanowić podstawę odmowy zakwaterowania Gościa lub przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu.

§5

Osoby obecne na terenie Hotelu dezynfekują ręce. W recepcji Hotelu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk. Pokoje hotelowe są dezynfekowane po wymeldowaniu się Gości.

§6

Posiłki wydawane są Gościom w formie talerzowej z wybranego menu lub w formie bufetu serwowanego z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia ,w wyznaczonej strefie z zachowaniem obowiązujących zasad dystansowania 1 osoba na 4 mkw przestrzeni nie licząc obsługi.

§7

Dla zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa pokoje sprzątane są na życzenie Gościa. W tym celu prosimy o wywieszenie na drzwiach informacji  „PROSZĘ POSPRZĄTAĆ POKÓJ”. Personel hotelowy nie będzie wchodził do pokojów, na drzwiach których informacja nie będzie widoczna.

§8

Personel hotelowy zobowiązany jest poddawać się badaniu temperatury na początku i na końcu swojej zmiany. W razie odmowy poddania się badaniu temperatury lub niepokojących objawów nie zostanie dopuszczony do pracy.

§9

  1. Niniejszy regulamin porządkowy stanowi załącznik do Regulaminu Hotelu „Automobil” i obowiązuje od dnia 04.05.2020 r. do odwołania. Wygasa automatycznie wraz z zakończeniem stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się korona wirusa.
  2. Niniejszy regulamin porządkowy wprowadzono uchwałą Zarządu spółki  SN sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy, ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica, NIP: 513-02-34-006, REGON: 122754010, KRS 0000444896, będącą operatorem Hotelu „Automobil” w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 13, na podstawie art. 44 ust.3 z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) oraz §7 ust.3 z dnia 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 792).